Unique selling proposition banner

Условия за участие в томбола: „Спечели NOKIA 8110 4G” 2019 г.

      

 

“УЧАСТИЕ В ТОМБОЛА ЗА СМАРTФОН NOKIA 8110 4G”

 

 • Организатор на томболата е „Ардес ИТ” ЕООД;
 • Служители на „Ардес ИТ” ЕООД, както и членовете на техните семейства, нямат право на участие в томболата;
 • В томболата може да участва всеки, който е направил покупка (през сайта Ardes.bg или във физически обект на „Ардес ИТ” ЕООД в гр. Варна - бул. „Сливница" 120 и в гр. София - ул. „Пловдивско поле" 11А) на смартфон Nokia 3.2, Black (в периода на промоционалната кампания: 01.07 - 31.07.2019 г.);
 • Личните данни, приложени от участника, ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба и ще бъдат защитени съгласно ЗЗЛД, като тяхното предназначение е да бъдат използвани единствено и само за целите на настоящата томбола;
 • Печелившият на текущата награда ще бъде изтеглен на случаен принцип на 06.08.2019 г.;
 • За участие в томболата е необходимо да се въведат валидни данни, а именно: име, тел. за обратна връзка и имейл;
 • „Ардес ИТ” ЕООД не носи отговорност, в случай на некоректно въведени или несъществуващи данни;
 • В случай, че печелившият е под 18 години, следва да се получи разрешение и писмено съгласие от дееспособно лице (родител, роднина или настойник), чрез което се удостоверява получаването/предаването на наградата;
 • Победителят ще бъде уведомен по телефон и имейл, а името му - публикувано на нашия сайт и Facebook страница;
 • Непотърсена награда повече от 90 дни, остава собственост на „Ардес ИТ” ЕООД;
 • Наградата ще бъде предоставена лично на печелившия в магазин Ardes.bg или изпратена по куриер;
 • Наградата ще бъде съпроводена с всички необходими документи, които впоследствие да послужат пред данъчните институции;
 • Наградата НЕ се разменя за левовата равностойност.

 

С вълнение съобщаваме името на печелившия в томболата ни „Спечели NOKIA 8110 4G” 2019 г. Това е ЕТ „БОЕЛ - 98 - БОГДАН БОГДАНОВ”, представлявно от Дарин Богданов, който днес ще получи своята награда от магазина на Ardes.bg в гр. Варна, бул. „Сливница“ 120.
Честито и само хубави новини да се чуват през телефона!