Unique selling proposition banner

Условия на кампания “Купи видеорегистратор Prestigio. Спечели екшън камера.” 2019 г.

 

Общи условия за провеждане на томбола - КУПИ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР. СПЕЧЕЛИ ЕКШЪН КАМЕРА”

 • Организатор на томболата е „Ардес ИТ” ЕООД;
 • Служители на „Ардес ИТ” ЕООД, както и членовете на техните семейства, нямат право на участие в томболата;
 • В томболата може да участва всеки, който е направил покупка (през сайта Ardes.bg или във физически обект на „Ардес ИТ” ЕООД в гр. Варна - бул. „Сливница" 120 и в гр. София - ул. „Пловдивско поле" 11А) на видеорегистратор Prestigio ( в периода на промоционалната кампания: 13.05 - 02.06.2019 г.;
 • Личните данни, приложени от участника, ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба и ще бъдат защитени съгласно ЗЗЛД, като тяхното предназначение е да бъдат използвани единствено и само за целите на настоящата томбола;
 • Печелившият на текущата награда ще бъде изтеглен на случаен принцип на 05.06.2019 г.;
 • За участие в томболата е необходимо да се въведат валидни данни, а именно: име, тел. за обратна връзка и имейл;
 • „Ардес ИТ” ЕООД не носи отговорност, в случай на некоректно въведени или несъществуващи данни;
 • В случай, че печелившият е под 18 години, следва да се получи разрешение и писмено съгласие от дееспособно лице (родител, роднина или настойник), чрез което се удостоверява получаването/предаването на наградата;
 • Награден фонд: победителят в томболата ще получи Prestigio RoadRunner 710X;
 • Победителят ще бъде уведомен по телефона и имейл, а името му - публикувано на нашия сайт и Facebook страница;
 • Непотърсена награда повече от 90 дни, остава собственост на „Ардес ИТ” ЕООД;
 • Наградата ще бъде предоставена лично на печелившия в магазин Ardes.bg или изпратена по куриер;
 • Наградата ще бъде съпроводена с всички необходими документи, които впоследствие да послужат пред данъчните институции;
 • Наградата НЕ се разменя за левовата равностойност.
 • Всички продукти участващи в промоцията може да намерите на следният адрес: https://ardes.bg/videonablyudenie/videoregistratori

 

Поздравления на печелившия в нашата томбола - Виктория Михайлова!

Тя е закупила видеорегистратор Prestigio, в периода на промоцията.

Свързахме се с нея и тя ще получи наградата си в близките дни!