Unique selling proposition banner

Условия за томбола "Искаш ли да спечелиш смартфон Huawei P20?"

 Честито на печелившия Никола Денев

 • Организатор на томболата е АРДЕС Информационни Технологии ЕООД, И.Д. 103857070, ИД по ЗДДС: BG103857070, адрес на управление и кореспонденция: гр. Варна, бул. Сливница 118, ет 1, ап 1, МОЛ: Димитър Димитров;

 • Сайтът Ardes.bg е собственост на Ардес ИТ ЕООД;

 • В томболата може да участва всеки, регистрирал се до 23:59ч на 30.06.2018 г.;

 • Участието в томболата не е обвързано с покупка;

 • Служители на Ardes.bg, както и членовете на техните семейства, нямат право на участие в томболата;

 • Събраните личните данни няма да се използват за маркетинг и промоционални цели без изричното съгласие на всеки регистрирал се участник;

 • Едно лице може да се регистрира само веднъж за участие в томболата;

 • Печелившият от томболата ще се тегли на 02.07.2018г, в 20:00 часа в Youtube канала "The Clashers", измежду всички регистрирани в томболата;

 • Победителят ще бъде уведомен по телефон и имейл, а името му - публикувано на Ardes.bg;

 • В случай че печелившият е под 18 години, следва да се получи разрешение и писмено съгласие от дееспособно лице (родител, роднина или настойник), чрез което се удостоверява получаването/предаването на наградата;

 • Непотърсена награда повече от 90 дни, остава собственост на "Ардес Информационни Технологии" ЕООД;

 • Наградата ще бъде предоставена лично на печелившия, в офис на Ardes.bg или изпратена по куриер;

 • Наградата ще бъде съпроводена с всички необходими документи, които впоследствие да послужат пред данъчните институции;

 • Наградата НЕ се разменя за левовата и равностойност;