Unique selling proposition banner

Общи условия за провеждане на онлайн томбола - “Който играе, може да спечели, който не играе не печели”. Лаптоп HP Omen 15 или Apple iPhone 11 64GB

 

Общи условия за провеждане на онлайн томбола - “Който играе, може да спечели, който не играе не печели”. Лаптоп HP Omen 15 или Apple iPhone 11 64GB

        ·         Участието в томболата не е обвързано с покупка;

·         В томболата може да участва всеки, попълнил анкетата в периода 25.11.2019 - 24.02.2020 г., но не по-късно от 23:59 ч. на последния ден;

·         С попълването на онлайн формата, участникът сe съгласява с „Общите условия“ на “Ардес ИТ” ЕООД за събиране и обработка на личните му данни от Организатора на кампанията;

 

·         Личните данни, приложени от участника, ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба и ще бъдат защитени съгласно ЗЗЛД, като тяхното предназначение е да бъдат използвани единствено и само за целите на настоящата томбола;

 

·         Едно лице може да участва в томболата с не повече от 1 попълнена онлайн форма;

 

·         Служители на “Ардес ИТ” ЕООД, както и членовете на техните семейства, нямат право на участие в томболата;

 

·         Печелившият за текущата награда ще бъде изтеглен на случаен принцип на 04.03.2020 г. и обявен в официалната Facebook страница на “Ардес ИТ” ЕООД, както и в страницата с правилата на самата томбола на този адрес;

 

·         За участие в томболата е необходимо да се въведат валидни данни, а именно: име, тел. за обратна връзка и имейл;

 

·         “Ардес ИТ” ЕООД не носи отговорност, в случай на некоректно въведени или несъществуващи данни;

 

·         В случай че печелившият е под 18 години, следва да се получи разрешение и писмено съгласие от дееспособно лице (родител, роднина или настойник), чрез което се удостоверява получаването/предаването на наградата;

 

·         Победителят има възможност да избере своята награда лаптоп HP Omen 15 или  Apple iPhone 11 64GB. Победителят ще бъде уведомен по телефон и имейл, а името му - публикувано на нашия сайт и Facebook страница;

 

·         Непотърсена награда повече от 90 дни, остава собственост на “Ардес ИТ” ЕООД;

 

·         Наградата ще бъде предоставена лично на печелившия в магазин Ardes.bg или изпратена по куриер;

 

·         Наградата ще бъде съпроводена с всички необходими документи, които впоследствие да послужат пред данъчните институции;

 

·         Наградата НЕ се разменя за левовата равностойност;

 

 

Днес, 04.03.2020 г., беше изтеглен и печелившият в томболата “Който играе, може да спечели, който не играе не печели".

Неговото име е Стилян Георгиев, а последните три цифри на мобилия му номер са 804.

Той избра лаптоп HP Omen 15.

Да му е честит!

Благодарим на всички, които взеха участие!