Unique selling proposition banner

Условия за томбола "Ваучер 1000 лв. за покупка"


Честито на печелившия Георги Георгиев от гр. София с тел. номер: XXXXXXX727!
 
 • Участието в томболата не е обвързано с покупка;
 • В томболата може да участва всеки, попълнил анкетата:  до 23:59ч на 31.10.2017 г.;
 • С попълването на онлайн формата, участникът сe съгласява с „Общите условия“ на "Ардес Информационни Технологии"  за събиране и обработка на личните му данни от Организатора на промоцията, за целите на промоцията, за други промоции и активности, които ще се провеждат в бъдеще, както и за получаване на SMS или e-mail промоционални съобщения;
 • Едно лице може да участва в томболата с не повече от 1 попълнена анкета;
 • Служители на Национална верига Ardes.bg, както и членовете на техните семейства, нямат право на участие в томболата;
 • Печелившият за текущата голямата награда се тегли на 01.11.17г, измежду всички регистрирани в томболата;
 • В случай че печелившият е под 18 години, следва да се получи разрешение и писмено съгласие от дееспособно лице (родител, роднина или настойник), чрез което се удостоверява получаването/предаването на наградата;
 • Ваучерът се издава поименно, на лицето, което е спечелило наградата;
 • Ваучерът може да се използва еднократно и важи за всички продукти предлагани от Ardes.bg;
 • Ваучерът може да се използва за един или няколко продукти от Ardes.bg;
 • В случай че цената на избраната техника е по-малка от стойността на ваучера, Ardes.bg не възстановява разликата в сумата; 
 • В случай че цената на избраната техника надхвърля тази на ваучера, клиентът заплаща разликата в сумата;
 • Победителят ще бъде уведомен по телефона и имейл, а името му - публикувано на нашия сайт;
 • Непотърсена награда повече от 90 дни, остава собственост на "Ардес Информационни Технологии" ЕООД;
 • Наградата ще бъде предоставена лично на печелившия, в офис на Ardes.bg или изпратена по куриер;
 • Наградата ще бъде съпроводена с всички необходими документи, които впоследтвие да послужат пред данъчните институции;
 • Наградата НЕ се разменя за левовата равностойност.