Unique selling proposition banner

Условия за игра "Какво означава логото на Xiaomi - MI?"

Условия за игра: "Какво означава логото на Xiaomi – MI?"

 • Организатор на играта: "Какво означава логото на Xiaomi – MI?" е АРДЕС Информационни Технологии ЕООД, И.Д. 103857070, ИД по ЗДДС: BG103857070, адрес на управление и кореспонденция: гр. Варна, бул. Сливница 118, ет 1, ап 1, МОЛ: Димитър Димитров;

 • Сайтът Ardes.bg е собственост на Ардес ИТ ЕООД;

 • Служители на Ardes.bg, както и членовете на техните семейства, нямат право на участие в играта;

 • Играта се провежда на страницата на Ardes.bg в социалната мрежа Фейсбук - https://www.facebook.com/ardesbg

 • Играта по никакъв начин не е свързана с Facebook;

 • Играта се осъществява чрез пост във Facebook;

 • Играта “Какво означава логото на Xiaomi – MI?“ се провежда до 23:59 на 21.10.2018 г.;

 • Правилните отговори може да са повече от един. Всеки един от тях се приема за верен;

 • Всеки участник, който е дал правилен отговор, ще бъде допуснат до участие в Томболата, като има право да участва само веднъж, независимо от броя на постовете си.

 • Участието в играта не е обвързано с покупка;

 • Условията за участие в играта са: правилен отговор на въпрос: Какво означава логото на Xiaomi – MI?, харесване и споделяне на поста с играта до 23:59ч на 21.10.2018 г.;

 • За участие в играта е необходимо участника да има активен профил в сайта www.facebook.com;

 • Един от всички изпълнили условията в играта ще спечели смартфон Xiaomi Redmi 5A;

 • Спечелилият ще бъде определен на случаен принцип с теглене на живо и ще бъде обявен на 24.10.2018 г.;

 • Победителят ще бъде уведомен по телефон и имейл, а името му - публикувано на Ardes.bg и на фейсбук страницата на Ardes.bg;

 • В случай че печелившият е под 18 години, следва да се получи разрешение и писмено съгласие от дееспособно лице (родител, роднина или настойник), чрез което се удостоверява получаването/предаването на наградата;

 • Непотърсена награда повече от 90 дни, остава собственост на "Ардес Информационни Технологии" ЕООД;

 • Наградата ще бъде предоставена лично на печелившия, в офис на Ardes.bg или изпратена по куриер;

 • Наградата ще бъде съпроводена с всички необходими документи, които впоследствие да послужат пред данъчните институции;

 • Наградата НЕ се разменя за левовата и равностойност;

 • АРДЕС Информационни Технологии ЕООД си запазва правото да изтрива качени материали, чието съдържание счита за неотговарящо на тематиката на играта;

 • Печелившият участник, ще бъде уведомен чрез лично съобщение до Фейсбук профила, с който е участвал в играта.

 • Победителят в играта се съгласява личните му данни - име, фамилия, телефонен номер и адрес за доставка да бъдат обработвани от Организатора, в качеството му на администратор на лични данни с цел изпращане на наградата. Предоставянето на лични данни е изцяло доброволно. Участникът има право да оттегли съгласието си и да поиска заличаване на личните си данни писмено чрез изпращане до адреса на ОрганизатораСъбраните личните данни няма да се използват за маркетинг и промоционални цели