Unique selling proposition banner

Гаранционни условия

 • Гаранционният срок на стоката е посочен в гаранционната карта и започва да тече от датата на продажба;
 • Ремонти по време на гаранционния срок се извършват само след представяне на фактура и гаранционна карта;
 • Дефектната стока се обслужва от магазина, от който е закупена. Ако ви е удобно може да я занесете в друг наш обект или обект на наш партньор, но тогава срока за сервиз може да се увеличи с времето необходимо за транспорт;
 • Дефектната стока, която е закупена онлайн се сервизира от оторизирани сервизи, посочени в гаранционната карта. Транспортните разходи за стоки на стойност над 500 лв. са за сметка на продавача;
 • Допълнителните разходи за транспортиране на стока на стойност под 500 лв. до сервизната база или за придвижване на сервизен специалист до клиента са за сметка на клиента и са посочени в тарифата за предоставяни услуги;
 • Срокът на отстраняване на хардуерни проблеми е до 30 дни;
 • Ако техниката не се сервизира до 10-тия ден, може да се предостави оборотна техника. Разходите за транспорт на оборотната техника са за сметка на клиента;
 • Гаранционният срок на подменените компоненти е с гаранцията на оригиналната стока;
 • За експресно отстраняване на гаранционен проблем, клиентът заплаща такса за труда според действащата тарифа;

Приемане на дефектирали стоки в сервиза:

 • Сервизен специалист попълва ППП (Приемо-предавателен протокол) в електронна форма, който се отпечатва на хартиен носител в два екземпляра - първият е за клиента, а вторият придружава дефектиралия продукт.
  • Съставя се запис, съдържащ информация за решението относно поправката/замяната на продукта и името на сервизния специалист;
  • В случай, че продуктът не подлежи на ремонт се издава препоръка за замяна с нов. Ако не е наличен в момента, на клиента се предлага подобен продукт за замяна или по-добър с доплащане и в краен случай се определя парична компенсация;
  • Поправеният/замененият продукт се предава на клиента в офиса откъдето е закупен;
  • При отказ на гаранционно обслужване Ардес издава констативен протокол, където е описана причината за отказа , както и посочен вариант за ремонт;
  • Ако стоката е закупена онлайн - свържете се със сервиза или фирмата посочени в гаранционната карта за подробен инструктаж как да изпратите дефектната стока;

Ardes.bg отказва гаранционно обслужване при следните случаи:

 • Относно преносими компютри, таблети, LCD телевизори, принтери, МФУ и др.
  • Значителни механични удари, вследствие на които е счупен екрана на устройството;
  • Увреден външен вид, надрани капаци, вследствие механичен удар по корпуса;
  • Залято устройство с течност, независимо от нейния вид;
  • Повредени портове, скъсани кабели, вследствие механично усилие и неправилна употреба;
  • Липсващи и повредени бутони на клавиатурата;
  • Видими следи от изгаряне на външни портове вследстие на токов удар;
  • Опит за ремонт от неоторизирани лица;
  • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка (ако има такива);
 • Относно дънни платки, видео карти, звукови карти, I/O платки, fax/modem модули
  • Повредени пасивни и активни елементи (кондензатори, транзистори, бобини и др.);
  • Увреден външен вид;
  • Повредено PCB (print circuit board);
  • Прекъснати и изгорели писти;
  • Механични повреди по електронните компоненти;
  • Изкривени или липсващи пинове;
  • Опит за ремонт от неоторизирани лица;
  • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка (ако има такива);
 • Относно процесори
  • Механично повреден кристал;
  • Увреден външен вид, надраскан корпус;
  • Механични повреди по електронните компоненти;
  • Изкривени или липсващи пинове;
  • Опит за ремонт от неоторизирани лица;
  • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка (ако има такива);
 • Относно RAM памет
  • Повредени пасивни и активни елементи;
  • Прекъснати и изгорели писти;
  • Увреден външен вид;
  • Механични повреди по електронните компоненти;
  • Опит за ремонт от неоторизирани лица;
  • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка (ако има такива);
 • Относно LAN компоненти
  • Повредени или липсващи куплунзи;
  • Прекъснати и изгорели писти;
  • Увреден външен вид;
  • Повредено PCB (print circuit board);
  • Опит за ремонт от неоторизирани лица;
  • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка (ако има такива);
  • Всички мрежови компоненти подлежат на еднократно гаранционно обслужване. При следваща повреда се заплаща ремонт по ценовата листа
 • Относно оптични устройства
  • Повредени или липсващи куплунзи;
  • Увреден външен вид, надраскан корпус;
  • Опит за ремонт от неоторизирани лица;
  • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка (ако има такива);
 • Относно твърди дискове
  • Повредени или липсващи куплунзи;
  • Повредени или липсващи компоненти;
  • Увреден външен вид, надраскан корпус, следи от удар или изтърване;
  • Опит за ремонт от неоторизирани лица;
  • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка (ако има такива);