Unique selling proposition banner

Условия за получаване и ползване на оборотна техника

 
Ардес Информационни Технологии ЕООД осигурява възможност за предоставяне на оборотна техника при определени условия:
  1. Оборотна техника се предоставя единствено при нужда от гаранционен ремонт на нови лаптоп (не важи за закупен лаптоп втора употреба) или настолен компютър, след 10-ия ден от постъпване в сервиза. При желание на клиента да ползва оборотна техника веднага, се заплаща еднократна такса от 20 лв. с вкл. ДДС. ВАЖНО: Не се предоставят оборотни принтери, МФУ, монитори, таблети, смартфони, както и всякакъв друг вид периферия и аксесоари.
  2. Оборотните лаптопи и компютри НЕ СА нови. Те са употребявани, но са годни да работят нормално.
  3. Оборотните лаптопи и компютри се предоставят без инсталирана операционна система. По желание на клиента може да бъде инсталиран безплатен Linux.
  4. Оборотните лаптопи и компютри не са функционално еквивалентни на гаранционния лаптоп или компютър и не могат да бъдат със същите хардуерни параметри (процесор, памет, твърд диск или дисплей). Ардес Информационни Tехнологии EООД не гарантира, че оборотната техника ще може да се ползва за специализиран софтуер и задачи извън нормалните офис и интернет приложения.
  1. Клиентът е отговорен за причинени повреди и щети, извън нормалната употреба на устройството, и е длъжен да заплати разходите за евентуален ремонт на оборотната техника.
  2. Разходите по доставянето и връщането на оборотната техника са за сметка на клиента.
  3. Ардес Информационни Tехнологии EООД, не предоставя оборотна техника за гаранционни ремонти на закупени лаптопи и компютри от партньори и франчайз магазини в страната. В такъв случай клиентът трябва да се обърне към съответния представител, от когото е закупил стоката.

АРДЕС Информационни Технологии ЕООД си запазва правото да откаже да предостави оборотна техника при изчерпване на наличния ресурс на такъв хардуер или по други причини.