Unique selling proposition banner

Замяна след 3-ти хардуерен ремонт

Съобразно законовите разпоредби, "Ардес Информационни Технологии" ЕООД осигурява на своите клиенти възможност за замяна на техниката, закупена от фирмата, или връщане на заплатената сума, при положение, че харуерът дефектира повече от 3 пъти.

За замяната е необходимо техниката да е била ремонтирана 3 пъти в оторизиран сервиз и да продължава да създава хардуерни проблеми.

Техниката се заменя с аналогичен или по-добър модел в зависимост от състоянието на пазара.

Не се считат за хардуерни рекламации всякакъв вид софтуерни инсталации, настройване на драйвери и проблеми при работа със софтуерни приложения.

 
АРДЕС Е ПРЕДПОЧИТАН ПАРТНЬОР ОТ: