AutoCad LT 2010 – изборът на професионалистите

autocad-lt-2010

Всяка нова версия AutoCAD LT, базовият продукт за 2D чертане, предоставя по-голяма продуктивност и точност при чертане от предшестващата. Използван от милиони потребители по целият свят, сега новият AutoCAD LT 2010 е по-добър от всякога. И този път потребителите получават повече, от колкото очакваха. В тази версия акцента пада върху нови инструменти и команди взаимствани от AutoCAD, PDF функционалности в чертежите и улеснено споделяне и публикуване на DWG файловете.

С новият AutoCAD LT 2010 потребителите ще отварят DWG файловете, без значение с коя версия на AutoCAD или AutoCAD LT са били създадени. Независимо в какви формати, поддържани от предни версии е запазен съответен файл, той може да бъде отворен с AutoCAD LT 2010. Това е валидно дори за чертежи съвместими с R14 DWG и R12 DXF™ файлови формати. За по-голяма сигурност и гъвкавост при споделянето на файловете, потребителите разполагат вече с PDF, DWF, DGN и Image файлове като подложки в DWG файла. Ако PDF или DWF файлът е векторен, можете да се използват характерни точки (object snaps), за разполагане на обекти спрямо такива в подложката.

Публикуване в pdf  и dwf  формат

Лентовият потребителски интерфейс ”Ribbon interface”, познат от версия 2009 е запазен и във версия 2010. Причината е цялостното увеличаване на продуктивността на работа и спестяване на време за достигане до дадена команда. Познатите опции Quick View Layouts и Quick View Drawings осигуряват бързи визуални методи за активиране на план в отворен чертеж. Лентата с инструменти за бърз достъп (Quick Access) пък осигурява непрестанен достъп до най-често използваните команди само с едно кликване с мишката. И ето резултатът: по-малко време, прекарано в търсене на команди и преглеждане на отделни отворени чертежи.

В новият AutoCAD LT 2010, са добавени 2D инструменти за правилно и ефикасно чертане, като Align, Xref, и Block Attribute, които преди бяха достъпни само в AutoCAD. Командата Align позволява избиране на точки, които да служат за преместване, мащабиране или завъртане на обекта така, че да бъде изравнен с друг. Xref (In-Place Reference Editing) позволява промените да бъдат отразени директно във файла, без да бъде отварян. Свързана с REFEDIT е и команда XOPEN, която позволява да се отвори с кликване на десен бутон на мишката XREF директно от чертожния редактор или от External References Palette („Палитрата за външни справки”). С тези инструменти не се налага да се прави списък на XREF, за да се намери името му и да се достигне отново до файла.

Изготвяне на документация

За по-лесно редактиране на текст и по-голяма гъвкавост при показването на анотациите, в AutoCAD LT 2010 наблюдаваме значителни подобрения на текста и таблиците. Проверката на правописа се извършва автоматично, а грешно написаните думи се подчертават с червено. Таблиците могат да бъдат разделени с лекота на отделни колони, за да могат да се вместят в наличното пространство. „Annotation Scaling” изчислява автоматично текста и размерите, както и мащабите на блоковете. Новите опции улесняват контрола на показването и формата на всички видове размери. Това включва възможността за добавяне на „jog” линии, контролиране на вида на удължаващите се линии и прекъсването им около обектите. С въвеждането на водачи „multileaders”, текстовите и водещите линии сега се комбинират в един обект, което позволява по-лесно подравняване, групиране на сходни „ключови бележки” и генериране на множество водачи от една бележка.

В AutoCAD LT 2010 управление на свойствата на слоевете е превърнато в палитра, така че всички промени, които правите са направени, да се отразяват незабавно в чертежа. Сега един и същи слой може да има различни свойства – например цвят или вид на линиите в прозорците за преглед, което позволява да подчертавате с лекота специфична информация във всеки от тях.

Сега гъвкавостта на Dynamic Blocks предоставя мощна алтернатива на прекалено големите библиотеки с блокове, които съдържат множество варианти на подобни блокови дефиниции. Средата на Block Editor („Редактор на блокове”) предоставя място, в което да се създават или редактират блокови дефиниции, без това да оказва влияние върху заобикалящата ги геометрия. Новият инструмент Test позволява да тествате функциите на динамичния блок, без това да се отрази върху останалите места в чертежа, където той се появява.

Функционалностите достъпни досега само в AutoCAD не спират до тук. Командата Align премества, завърта и мащабира обектите, така, че ги изравнява с другите. Благодарение на поддръжката на True Color, даден цвят може да бъде лесно определен, според неговия оттенък, наситеност и (HSL) или RGB стойности. Достъпност до скали от Pantone и RAL книги с цветове, осигурява напасването на цветовете в чертежите към реалните цветове на материалите. AutoCAD LT 2010 поддържа и неправоъгълни прозорци за преглед, което позволява да бъдат създадени прозорци за преглед във всяка една форма, която е необходима – това става или чрез начертаване на външните граници, или чрез превръщането на съществуващ обект в прозорец за преглед. Резултатът: Повече инструменти за по-голяма продуктивност.

Сега, професионалният избор на софтуер за чертане е от изключително значение за производителността и конкурентоспособност на професионалистите ползващи CAD софтуер. А за новият AutoCAD LT 2010 можем да обобщим: ПРОСТО СЪЗДАДЕН ЗА ЧЕРТАНЕ.

Можете да поръчате AutoCad LT 2010 от нашия онлайн магазин – тук.

Loading Facebook Comments ...