Какво е 3d принтер

Технологията в днешно време се развива все по-бързо и по-динамично. Постоянно се появяват нови уреди и всеки следващ e подобрен.

3D принтерът е такава технология, която започна да се използва все повече. Това е нов метод на производство, при който получаваме 3D обект от файл. Базиран е на процес на добавяне на слой след слой от даден материал, докато не се получи желаният обект. 3D устройствата позволяват да се изобразят по-сложни форми, с по-малко материал, отколкото традиционните начини на отпечатване.

Как става принтирането

За тази цел е необходим модел, който задължително има 3D модел. Може да го направите вие или да го изтеглите от някоя библиотека. Следващата стъпка е така нареченото разрязване. То прави чертежа на това, което трябва да се принтира. Със специален софтуер разрязвате напречно обекта на стотици или хиляди слоеве, за да го подготвите за 3D принтера. Изпращането може да стане чрез кабели, с карти памет или чрез интернет. Самото принтиране представлява наслагването им последователно едно върху друго.

Процеси на 3D принтирането

Те се разделят в седем категории:

 1. Vat Photopolymerisation – разделя се на Stereolithography (SLA), Digital Light Processing (DLP) и Continuous Liquid Interface Production (CLIP). При SLA има вана с полимерна течна смола и ултравиолетов лазер. Последният минава по модел, направен от напречното сечение на обекта, и го втвърдява. След това платформа се спуска на разстояние, равно на дебелината на слоя, острие, пълно с течна смола я покрива отново, лазерът проследява следващия модел и двата слоя се свързват. При DLP е различен само източникът на светлина – дъгова лампа. Основата при CLIP метода е цифровият синтез на светлина (Digital Light Synthesis technology). Светлината се генерира от LED двигател директно, с нужната за слоя форма. През прозорец се вкарва кислород, за да попречи на пълното втвърдяване. Между прозореца за смола и принтираната част се получава течен интерфейс който позволява постоянния приток на смола. След оформянето на обекта, той се изпича в термична пещ, за да укрепне и да придобие желаните механични свойства.
 2. Material Jetting – в този процес материалът се нанася слой върху слой на капки от дюза, след това се осветява от ултравиолетова светлина и се втвърдява.
 3. Binder Jetting – тук се използват две вещества: основното е прахообразно, другото е свързваща течност. Първо се разпръсква праха на равни части в строителната камара, после на струи се нанася течността и слепва частиците. След отпечатването прахта се почиства, като често се използва и втори път.
 4. Material Extrusion – бива Fused Deposition Modeling (FDM) и Fused Filament Fabrication (FFF). При FDM се използва пластмасова нишка, развиваща се от макара и влизаща в екструзионна дюза с много малък размер на отвора, която се нагрява така, че да се получи разтапяне на нишката, за да може да се движи и се управлява от цифров механизъм. Дюзата може да се отваря и затваря. Слоевете се наслагват и се втвърдяват мигновено, след като са излезли. FFF е еквивалентен термин, измислен поради законови съображения;
 5. Powder Bed Fusion – Selective Laser Sintering (SLS) – използва се толкова мощен лазер, че разтапя малки прахови частици само с едно минаване по повърхността на леглото, където е прахта. След сканирането на едно напречно сечение, леглото се спуска, с дебелината на сечението и се слага още пудра, докато не се постигне желаната 3D форма. Multi Jet Fusion (MJF) технологията използва две ръце. Едната нанася пудрата, другата – слепващото вещество и детайлизиращ агент, който подсигурява размерите и гладките повърхности. Накрая всичко се нагрява, за да се получи реакцията. Direct Metal Laser Sintering (DMLS) е същото като SLS, но с метална пудра.
 6. Sheet Lamination – включва материал на листове. Те могат да бъдат метални, хартиени или от полимер. Металните се заваряват ултразвуково на слоеве и ЦПУ машина ги фрезова. Хартиените се залепват с лепило и се изрязват по форма с прецизни ножове;
 7. Directed Energy Deposition – състои се многоосна роботизирана ръка с дюзи, добавящи пудра или нишка и източник на енергия, който ги топи.

Важни характеристики при избора на 3D принтер

На пазара вече има много видове и различни производители на принтери. Затова екипът на Ardes.bg съветва, при покупка на 3D принтер да обръщате внимание на:

 • Какво искате да принтирате – ако сте дизайнер, ще ви трябва по-прецизен принтер за копиране на изработените от вас неща. Някои принтери работят и с два цвята;
 • С какъв материал – някои 3D принтери работят с нишки, други със смола, трети с пудра. Може да е пластмаса, дърво, метал и др;
 • Скорост и производителен обем – ако сте индустриален производител, този фактор със сигурност ще играе важна роля при вас;
 • Пространство – за по-големи обекти ще ви трябва повече пространство;
 • Бюджет – на пазара има голям диапазон от цени. Съобразете цената според вашите цели, идеи и нуждата ви от 3D принтер.

3D принтерите са наистина полезна иновация, играеща все по-голяма роля в модерния свят. Тепърва още ще се развиват и интегрират.

Loading Facebook Comments ...