Какво е приложен софтуер?

Навярно всеки потребител на компютърни технологии е чувал названието “приложен софтуер”, но малцина наистина знаят какво точно означава. Какви видове има, какъв е начинът на използване и на какви устройства може да се използва са едни от малкото въпроси, които възникват.

Специалистите от Ardes.bg споделят значението на приложния софтуер и представят основните му разновидности.

Какво представлява приложен софтуер

Можете да го срещнете в интернет пространството като application software, App или просто “приложение”. Най-общо представлява единична програма или група от няколко такива, които могат да вървят в пакет с операционната система на компютрите, но има възможност да се придобият и индивидуални. Те са предназначени за използване от крайния потребител, като целта им е да му помогнат в извършването на дадени задачи.

Предлагат се като програмни продукти или пакети. Те са както универсални, с открит потребителски достъп от всеки, така и специфични, които са кодирани и за тяхното използване се изисква код за достъп. Най-често това са фирмени софтуери, университетски програми, а предназначени за употреба от определена потребителска аудитория.

С напредването на технологиите и създаването на смартфоните, започнаха все повече да се разработват и мобилни приложения, които лесно да бъдат инсталирани и използвани от съответното устройство.

Видове приложен софтуер

Най-основно приложният софтуер се дели на фирмен и потребителски.

  1. Фирмен – според предназначението може да се класифицира като общ или специален. Този с общо предназначение е предвиден да извършва задачите на хора, работещи в различни области, но изпълняващи еднакви работни дейности. Специализираният е предвиден за изпълнение на задачи, които са точно конкретизирани и не са общи. Този вид софтуер може да бъде и универсален – такива са електронните таблици, приложения за редактиране на текстове.
  2. Потребителски – предназначен е за индивидуално ползване, както от отделни лица, така и от цели организации. Създаден е да покрие нуждите на конкретната организация. Неговите персонализиране и специфично програмиране са предпоставка за по-висока цена при закупуване.
  3. Интегрирани пакети – това е пакет от приложни програми, които се инсталират заедно, но могат да бъдат използвани и отделно. Те са взаимосвързани помежду си и именно поради тази причина вървят в пакет.

Какви са предимствата и недостатъците на различните видове

Фирменият приложен софтуер, който има общо предназначение, се характеризира със значително по-ниска цена на закупуване, малък шанс за възникване на често повтарящи се грешки, предизвикващи затрудняване на работния процес. Освен това той е лесен за употреба, притежава документи, които обосновават подробно начина за прилагане и е универсален. Като негов недостатък може да се посочи отговорността, която се носи за въведените данни и грешките, които могат да възникнат от тях.

Този, предназначен за специализирано ползване, се характеризира с предимството да бъде използван за конкретна област – банкови програми, хотелиерски, обслужване на ресторанти, пощи. Те са създадени да изпълняват множество функции, фокусирани в специфични работни дейности. Те не са със свободен код за достъп, което ги прави по-сигурни при употреба. Като недостатък следва да се посочи, че не са универсални и изискват повече време за разучаване.

Потребителските приложни програми имат едно основно предимство – уникални са, защото са предвидени да разрешават проблеми и да извършват дейности, които никоя друга приложна програма не би могла да изпълни. Недостатък при тях е високата цена, която държат за изготвянето им.

Предимствата на интегрираните пакети е, че те притежават сходен интерфейс независимо, че са създадени да разрешават различен тип задачи. Работната среда е сходна, което създава възможност за ползвателя, свикнал с едната програма, лесно да се пригоди да работи и с останалите. Недостатък е невъзможността за снабдяване с единични програми от пакета.

Loading Facebook Comments ...