AMD възглага надежди за милиони на процесорите Ryzen 3

Финансовият отчет на AMD за първото тримесечие на 2017 г. стана повод да се потвърдят плановете за пускане но нови серии компютърни компоненти от този производител през второто полугодие на текущата година. С тяхна помощ компанията се надява да промени счетоводния баланс в своя полза.

Сред споменатите продукти са:

● процесори Ryzen 3 (Raven Ridge) за настолни компютри, които ще се конкурират с актуалните Intel Core i3;

графични решения, базирани на архитектурата Vega и предназначени за работни станции и сървъри.

Въпреки че след пускането на процесорите Ryzen 7 и Ryzen 5 компанията отчита приходи в размер на 984 млн. щ. д., те не покриват оперативните и нетните загуби, както и предишните от по-ранни отчетни периоди. Новите продукти, които вече са на пазара и на които AMD възглага огромни надежди, могат да се намерят и на Ardes.bg.

Loading Facebook Comments ...