Лабораторията по киберсигурност при ТУ-Варна се радва на нова техническа база

Въпреки противоречивия характер на 2020 г. и препятствията, пред които се изправиха общество, институции и компании, за Технически университет – Варна, и в частност лабораторията по киберсигурност, тя приключи с положителна промяна в техническо отношение. Многогодишното партньорство на университета с Ardes.bg – една от водещите компании на пазара с потребителска и бизнес ИТ техника: лаптопи и настолни компютри, смартфони, таблети, компоненти, аксесоари и др., стана повод за реализацията на проекта по оборудване на лабораторията по киберсигурност.

Търговската верига, която вече над 20 г. развива успешна дейност в сферата на информационните технологии и чийто собственик и управляващ е бивш възпитаник на учебното заведение, безвъзмездно предостави и обезпечи техническата база на специалността. През учебната 2020 – 2021 г. ще се обучават първите студенти по тази специалност. Дарението е на стойност 34 476 лв. и включва: 17 десктоп компютъра, 17 монитора и периферия Dell, доказан производител на качествена и надеждна компютърна техника.

Dell Technologies е сред глобалните лидери в информационните технологии и бизнес трансформацията. Предлага широка гама от решения, включително продукти за конвергентна инфраструктура и решения за центрове за данни. Компанията автоматизира работните процеси от край до край, за да защити критични данни, да идентифицира подозрителна дейност и да изпълнява задачи за възстановяване на данни.

Магистърска програма „Киберсигурност“

Активното разработване на темата Киберсигурност в ТУ-Варна започва в началото на 2020 г. първоначално с фокус към магистърска програма. В процеса се включват преподаватели от катедра „Софтуерни и Интернет технологии”. През юни Академичният съвет на ТУ-Варна приема/утвърждава учебния план. От септември 2020 започва обучението на първия випуск по магистърска програма „Киберсигурност“, като в екипа са включени преподаватели от четири катедри.

С оглед обезпечаване на магистърската програма и развитие на научно-изследователския потенциал ТУ-Варна създава и „Център по информационна сигурност и защита на данните“, осъществяващ следните основни функции:

• Обезпечаване на специализирана лабораторна среда (лаборатория по киберсигурност) за провеждане на учебни занятия по дисциплини от магистърска програма „Киберсигурност“, както и дисциплини от степен бакалавър, които са релевантни към областта на Центъра;

• Провеждане на специализирани курсове за повишаване на компетенциите в областта на Центъра;

• Развиване на потенциал за научни и научно-приложни изследвания;

• Повишаване на нивото на сигурността на информацията на университета.

Технологичното съвремие,

в което обменът и достъпът до данни става основно в онлайн среда, налага необходимостта от защитата им от хакерски атаки и зловреден софтуер. Постоянно еволюиращите техники за кибератаки, представляващи заплаха не само за информацията на обикновения потребител, но и към тази на бизнеса, налага разработването и внедряването на интелигенти решения за киберзащита. Системите по киберсигурност, от своя страна, изискват обучаването и създаването на подходящи специалисти, готови да посрещнат и да се справят с тези предизвикателства.

Добрата новина е, че ТУ-Варна ще продължи да развива специалността „Киберсигурност“. Очаква се тя да се радва на интерес от широката аудитория, както от завършващи бакалавърската си степен студенти, така и от работещи със стаж в различни сфери и йерархични организационни нива. Например системни и мрежови администратори, ръководни позиции в ИТ и информационната сигурност, защитата на личните данни, контролни и одитни функции.

Киберсигурността в образователните програми се счита за интердисциплинарна и е сред най-актуалните направления на компютърните науки и технологии, софтуерно инженерство, информационните системи и технологии. Тя присъства в образователните програми на водещите университети в световен мащаб. ТУ-Варна с гордост се нарежда сред малкото български висши училища, предлагащи подготовка по тази перспективна дисциплина, като очакванията са тя бързо да придобие широка популярност и да продължава да се развива.

Официалното откриване на кабинета ще се състои на 04.02.2021 г.

Loading Facebook Comments ...