Фондация „Лъчезар Цоцорков“ отличи инж. Димитър Димитров

Фондация „Лъчезар Цоцорков“ отличи инж. Димитър Димитров, управител на Ardes.bg, за обществената и филантропска дейност, която развива. Инж. Димитров получи грамота за успешната реализация на проектите, които осъществява в областта на образованието и мотивационните лекции, които изнася пред учители и ученици.

Фондацията награждава с грамоти и безвъзмездни финансови дарения “скритите герои” в обществото ни за конкретни прояви на добро от тяхна страна.

Фондация „Лъчезар Цоцорков” е създадена в чест на вдъхновяващия лидер и голям българин, който вярваше, че смисълът на човешкия живот е да оставим света по-добър след себе си.

Основната цел на фондацията е да допринася за благополучието на българското общество чрез подкрепа за културата и развитие на талантите, насърчаване на иновациите и постиженията в образованието и здравеопазването, както и чрез подпомагане на деца в неравностойно положение.

Loading Facebook Comments ...