Gartner: Всички производители на смартфони отчитат спад с едно изключение

Голямата статистическа компания Gartner разпространи нов доклад. Неговата тема са доставките на смартфони през първото тримесечие (Q1) на 2020 г. Обобщените изводи са, че повечето водещи производители са засегнати от спад около 20%, в сравнение със ситуацията по същото време миналата година.

Основната причина за затрудненията на компаниите да произведат и да доставят новите си умни телефони е ясна. В преобладаващите случаи тя се свежда до ограниченията, наложени по света заради обявената пандемия. Затруднени са както доставките на компоненти за фабриките, така и разпространението на готовата продукция.

Данните на Gartner в табличен вид:

Samsung успяват да удържат лидерската си позиция по отношение на пазарния дял, но спадът в техните доставки е 22,7%. Още по-големи са проблемите на Huawei, при които спадът възлиза на безпрецедентните 27,3%. Техният случай е особено тежък, тъй като китайската компания е принудена да се бори и с търговски санкции.

На фона на общия отрицателен ръст, който засяга и производители като Apple и Oppo, има едно изключение. Xiaomi са единствените с положителен ръст. Той е само 1,4% спрямо първото тримесечие за миналата година, но все пак е огромно постижение в цялостната картина.

Ardes.bg е доверен партньор на повечето световни вендори на смартфони и новите им модели са част от нашия продуктов каталог.

Loading Facebook Comments ...