За какво служи “комутаторът”?

Най-общо казано, комутаторът представлява мрежово оборудване. Назоваван още с името суич, той служи като превключвател и е самостоятелно компютърно оборудване, изпълняващо функциите на многопортов повторител и високоскоростен мост. Освен канално, суичът работи и на мрежово ниво, за да разпредели трафика в мрежата и да свърже различни мрежови сегменти. Терминът “комутатор” води началото си от електротехниката. Как помага за ежедневните ни задачи?

Употреба и функции

Комутаторите преглеждат входящите пакети от информация. Така се определя източникът и дестинацията на информацията, за да се препрати по-нататък по веригата. Суичът предоставя на компютрите в мрежата индивидуална връзка помежду им. Той поддържа списък от адреси на всички мрежови устройства, генерирани от мрежовия адаптер, което спомага за ефикасното разпределение на трафика. 

Типичните функции, които изпълнява комутаторът, включват:

  • Модериране на скоростта на връзката и настройки на дублирането;
  • Менажиране на обхват от портове;
  • Определяне на приоритет за ползване на портовете;
  • Осигуряване на MAC филтриране и други видове сигурност;
  • Използването на Spanning Tree Protocol;
  • Simple Network Management Protocol следене на устройството и стабилността на връзката;
  • Порт мониторинг.

Комутаторите също се употребяват при производството на телефонни устройства и в автомобилната индустрия. 

Принцип на действие

Комутаторът разделя мрежата на сегменти, предавайки пакети от информация между портовете. Този процес протича чрез създаване на локални таблици, свързващи портовете с адресите на включените към тях устройства. Тези таблици могат да се създават автоматично или от администратора на мрежата. Посредством тяхната употреба, суичът подсигурява виртуална връзка между порта на предавателя и порта на приемника. Тази връзка между портовете се съхранява, докато предаването на пакет информация е активно, и се създава наново за всеки различен пакет информация.

Характеристики на комутатора

Всички портове на суича автоматично настройват скоростта на предаване на данни в мрежата, като обикновено тази скорост е между 10 Mbps и 100 Mbps. Устройството разполага с три бързи порта за свързване към други мрежови сегменти или локални сървъри. Наличен е още и порт за управление, който поддържа конфигурация чрез Windows конзола, SNMP технология или Web браузъри. Има е и допълнителен порт за диагностика на хардуера.

Основната употреба на комутатора включва поддръжката на MAC адреси, които могат да достигнат до 1024 броя. MAC адресът е уникален код за идентификация на хардуер, съответстващ на устройствата в мрежата. Устройството подсигурява пълен дуплекс при обмен на данни, а процесорът и паметта му гарантират употреба на 100 Mbps скорост при трафика на пакети от информация.

Видове комутация

Изграждане на връзка между две устройства в една мрежа се нарича комутация. При комутацията на съобщения, всеки възел в обмяната на данни получава части от пакета, формира го, запаметява го, проверява за грешки, след което го разбива на части и го предава нататък в мрежата. Съществуват математически модели, които разкриват употребата на мигновенната комутация в съответствие с теореми за нелинейни електрически вериги.

Въпреки различните марки суичове, тяхната употреба е свързана с правилното управление на мрежата. При нужда от разпределяне на интернет трафика към повече от едно устройство, употребата на един или повече комутатори е нужна. Цените на тези устройства варират според капацитета и мощността на преход на данни. Ние от онлайн магазин Ardes.bg можем да ви предоставим експертно мнение при избора на мрежова техника, подходяща за уникалните нужди на всяка мрежа.

Loading Facebook Comments ...