Какво да правим, ако батерията на лаптопа не се зарежда

Рядко се случва, но е възможно: лаптопът ви в един момент просто отказва да се зарежда. Причините за това могат да се дължат на изяло външни фактори, на повредена част от електрониката или на нередности при софтуера. Целта на тази статия е да ви насочи как сами да извършите предварителна диагностика и дори да отстраните проблема. Също — да ви упъти кога е време да потърсите помощ от сервиз.

При някои преносими компютри батерията може да се вади. При други тя е вградена. Това усложнява инструкциите ни, тъй като решенията не са еднакви при двата варианта, но ще се постараем да бъдем възможно най-полезни.

Обичайните причини, заради които батериите не се зареждат:

1. Прегряване

Високите температури са най-опасният враг не само на батерията, но и на други хардуерни компоненти. Те могат да увредят твърдия диск, да накарат защитните сензори да изключат машината, ако процесорът достигне около 100ºС, и… да преустановят зареждането на батерията, тъй като този процес допълнително повишава градусите в корпуса.

Изключете лаптопа. Оставете го толкова време, колкото е необходимо, за да се охлади.

Почистването е задължително
Компютрите, които прегряват, най-вероятно са лошо охладени. А това означава, че непременно ще трябва да почистите ключови компоненти, преди да са създали по-големи главоболия. Вижте тази статия с указания, а също и тази с насоки за периодичната профилактика.

2. Повреден кабел

Захранващият кабел не е вечен. Периодичното огъване, притискане с тежки предмети, увреждането му от пакостлива игра на домашни любимци или други обстоятелства могат преждевременно да го амортизират.

Прегледайте внимателно повърхността му за следи от пречупване или нарушаване на изолацията му. Обонянието ви също би могло да улесни диагнозата, ако усещате мирис на стопена гума или пластмаса. При съмнения за проблеми непременно подменете кабела с нов.

3. Опасен контакт

Пробвайте да заредите батерията, като свържете захранващия кабел към контакт от друга стая. Ако там проблемът отпадне, това означава, че предишният контакт е бил неправилно свързан или с течение на времето се е повредил, което е задействало защитните системи, предпазващи захранването на лаптопа.

Допълнително условие
Преди да включите машината в друг контакт, извадете батерията, в случай че вашият модел позволява това. Натиснете бутона за стартиране на лаптопа в продължение на 2 минути. Върнете батерията и чак тогава свържете щепсела към електрическата мрежа.

4. Дефект в конектора

Конекторът е тази част от захранващия кабел, която се свързва с лаптопа. В него, независимо дали е класически тип или USB-Type C, има пластинки и малки жички, които биха могли да се изкривят или прекъснат. Огледайте ги — ако забележите дефекти, подменете целия кабел.

С това изчерпваме „външните“ причини. Сега да видим и останалите.

5. „Мъртва“ батерия

Има един сигурен начин да проверите дали проблемът се дължи на самата батерия. Извадете я, ако вашият модел го позволява. Щом лаптопът работи безпроблемно, когато е включен в електрическата мрежа, значи причините не са в контакта, кабела или захранването на машината.

Съответно — отнесете батерията в сервиз. При невъзможност да бъде удължен нейният живот ще се наложи да я подмените с нова.

6. Нежелателни софтуерни настройки

Икономичните (енергоспестяващи) режими на някои лаптопи се престарават и биха изключили компютъра, когато зарядът на батерията падне под определено равнище, вместо да я зареждат. Решението е да отидете в Control Panel на Windows и да възстановите default-ните режими в менюто Power Options.

7. Остарели драйвери

Съвременните батерии се управляват от сензори и контролери с множество функции. Повечето от тях имат пряко задължение да съблюдават правилното зареждане на акумулаторите, за да се гарантира максимално дългия им живот. Неактуалните, лошо написаните или „счупените“ драйвери подлежат на обновяване.

Бихте могли да потърсите новите версии автоматично през Windows или собственоръчно да ги свалите и инсталирате от сайта на производителя на лаптопа.

Ardes.bg предлага селектирана гама от преносими компютри с висококачествени батерии. Осигуряваме и първокласно сервизно обслужване, включително на модели, които не се предлагат в нашия каталог.
Loading Facebook Comments ...