Ardes.bg с участие в кариерен форум, организиран от Технически университет – Варна

Ardes.bg бе част от кариерния форум “Технология на успеха”, организиран от Технически университет – Варна. Събитието се проведе на 4, 5 и 6 октомври в сградата на “Електрически факултет”.

Целта на форума бе да продължи доброто сътрудничество между университета и работодателите в посока кариерното ориентиране и развитие на студентите.

Представителите на Ardes.bg запознаха студентите с дейността на компанията, направиха редица консултации с кариерна насоченост, презентираха свободни работни места и обмениха ценни идеи и насоки за преквалификация.

Компанията ще продължи активно да участва в събития посветени на кариерното развитие и квалификация на младите хора в страната.

Разрастването на дейността и успехите, които постига Ardes.bg, обуславят нуждата от кадри, които успешно да се включат в работните процеси на фирмата.

Интегрирането на млади хора в състава на компанията не е новост за Ardes.bg. Многобройни са примерите за студенти и младежи, успешно изградили своята кариера в организацията, допринасяйки за нейните успехи и положителна репутация сред потребителите на ИТ техника в България.

Loading Facebook Comments ...