Ardes.bg участва в събитие на специализирания сайт Career Show

Career Show

Ardes.bg взе участие в събитието HR Comedy & Cocktail организирано от специализирания сайт Career Show. Компанията бе представена от нейния HR мениджър Петър Панталеев.

HR Comedy & Cocktail е едно от най-интересните HR събития в страната и бе посетено от водещи специалисти в областта, HR директори и мениджъри на компании от цялата страна.

Бяха обсъдени редица интересни теми и тенденции в областта на човешките ресурси, сред които се откроиха проблемите с наемането и задържането на кадри в компаниите.

Основният HR тренд, който бе забелязан в последната година, е стремежът на компаниите да залагат на все повече обучения, които да развиват личностните качества и умения на служителите.

Като водещ работодател в ритейл сектора Ardes.bg, залага активно на подобен вид обучения, които подпомагат кадрите да подобрят своите умения и увереност.

Компанията получи покана от организаторите да участва в предстоящите експо събития Career Show Sofia и Career Show Varna, които ще се проведат през месец октомври.

Ardes.bg ще има възможност да представи своята дейност и привлекателни позиции за работа пред над 4 000 квалифицирани специалисти.

Loading Facebook Comments ...