Изкуственият интелект в офиса

Японска застрахователна компания заменя поне 30 от служителите си с изкуствен интелект (AI). В дългосрочните си планове транспортни концерни планират автономни автомобили, управлявани от компютри. Най-големите информационни агенции вече разпространяват новини, писани от алгоритмите на машини.

Списъкът не е изчерпателен, защото изкуственият интелект постепенно си проправя път от над 20 години насам. Това, че се говори по-усилено за него едва напоследък, се дължи на обстоятелството, че се ускориха темповете на развитието му. Също така тази (р)еволюция изглежда безконтролна и понякога плаши дори любителите на технологиите, като Илон Мъск и Стивън Хокинг.

Оправдани ли са опасенията?

Нека разгледаме същите примери, дадени в началото:

Ако обезщетенията, изчислявани от изкуствения интелект за японската компания, не задоволяват пострадалите, те ще търсят услугите на конкурентен застраховател, който разчита на човешкия фактор и неговите етични съображения към сухите сметки.

Автономните автомобили няма да оставят шофьорите без работа, тъй като ще изминат десетилетия, преди да се уточни или промени нормативната уредба за движението на такива превозни средства. Бивши журналисти от масмедиите пък са по-щастливи, когато работят за алтернативните средства за осведомяване или блогосферата, като не смятат шаблонните текстове на AI за реална конкуренция.

Какво ни учи историята
Технологичната революция през 19 и 20 век, съпроводена с въвеждането на фабрики и машини, действително оказва отрицателно влияние върху редица професии. Но изчезването на традиционни занаяти е компенсирано от възникването и на съвсем нови, свързани именно с технологиите.

Важното е да се адаптираме към новите условия,

за да извлечем максимална полза от тях — без да губим и човешкия елемент! За целта обаче е необходимо да се абстрахираме от субективните си симпатии или антипатии към иновациите, а също и от страховете си. Опасенията са пречка за бизнеса, понеже възпрепятстват взимането на трезви решения.

По-долу ще предложим няколко гледни точки за размисъл. Ще дадем и конкретни примери как бизнесът само може да спечели от въвеждането на AI — стига то да е обмислено и съобразено със сферата на дейност.

>> Човешкият интелект преди изкуствения

Кога и дали да автоматизирате някои дейности във фирмата си — това трябва да го решите вие. Механичните изчисления могат да ви покажат колко финансови средства бихте спечелили от нововъведенията. Но те не могат да преценят дали паричните приходи непременно са повече от загубите…

Загубите не винаги се измерват с финикийски знаци.

Служителите, които евентуално ще бъдат сменени с AI, имат и добавена стойност. С някои от тях може да имате нещо повече от делови отношения, а загубата на приятели е нещо, което не може да се вземе предвид от компютрите или съветниците ви, които нямат поглед на работата и отношенията ви.

Човекът превъзхожда машините с това, че освен интелект, има и нравственост, а живее и в социална среда.

>>  Освобождаване на ресурси в полза на персонала

Анализаторите, които врят и кипят в тази сфера, са категорични, че целта на AI не е да заменя хората с роботи. Всъщност идеята е роботите да поемат част от затормозяващите занимания на служителите, за да освободят времето и силите им за задачи, които ще са по-полезни за цялата фирма.

Много от управителите избират да инвестират точно в тази област, като въвеждат изкуствен интелект, отговарящ на често срещани запитвания от клиентите. Това не само изземва еднообразни функции на персонала, но и самите клиенти остават доволни от това, че някой отвръща на питанията им без забавяне.

>> Бизнес планове и проучвания

Не всяка фирма се нуждае от специален план.

Но винаги са необходими проучвания — както сред конкурентите, така и сред настроенията на клиентите, — за да се предприемат адекватни действия. Много от вече предлаганите AI решения са именно в тази сфера и нямат нищо общо с опасенията относно евентуалната безработица.

>> По-добрата среда като мотивация

Компанията Autodesk, позната на архитектите и специалистите по интериорен дизайн, се похвали с напредък на своя Project Discover. Този проект е базиран на изкуствен интелект, който предлага решения за:

най-доброто местоположение за бюрото на всеки служител, като се взима предвид естеството на работата му;

ако даден работник трябва да взаимодейства с определени други хора от персонала и посетители или клиенти, се пресмятат преките ъгли на видимост до чакалните или бюрата на често консултирани колеги;

най-доброто осветление с оглед на продуктивността и др.

Преди да направите инвестиция

Още сега има многобройни ресурси, базирани на изкуствен интелект. Интересното при тях е, че те имат безплатни версии и са извънредно популярни. Такива са редица услуги на Google, Facebook и Amazon. Те позволяват да събирате и анализирате важна информация, която може да се използва в стратегическото планиране на всяка фирма и да се включи в маркетинговите ѝ кампании.

Ако обучите персонала си да гледа на изброените платформи като на полезно средство за бъдещето на работата им, ще сте направили правилната стъпка в използването на AI изцяло във ваш и техен интерес.

Loading Facebook Comments ...