Търсенето на сървъри с двуцифрен ръст за текущото тримесечие

По прогнозни данни на Digitimes Reseach, до края на тримесечието, завършващо през септември тази година, продажбите на сървъри ще отбележат ръст от 12.8%. Сметките включват реализацията на тези технологични продукти в глобален мащаб. По-високото търсене следва тенденцията на предходното тримесечие, когато продажбите на сървъри също бяха положителни.

Анализаторите на Digitimes обаче не си позволяват да правят смели прогнози, обхващащи цялата година. Въпреки добрите продажби от април до септември тази година, те не са убедени, че цялата 2019-а няма да завърши с отрицателно число, в сравнение със статистиките за предходната 2018-а. Странно или не, при сървърите се забелязва нещо, което може да се нарече „сезонни продажби“.

Това не притеснява особено производителите на такава техника. Самите те интензивно насърчават потребителското търсене само когато са изчерпани количествата на актуалните им модели.

Сървърите са част от богатия продуктов каталог на Ardes.bg.

Loading Facebook Comments ...