В празнична ТОМБОЛА се включи

Регистрация за участие от 26.11.2021 г. до 16.01.2022 г.
 
 

Ако нямате навършени 16 години, за да участвате в нашата томбола е необходимо да прикачите декларация за съгласие за участие от родител или настойник.

Свали декларация
Декларацията е необходимо да е в PDF или JPEG файлов формат и не по-голяма от 1 MB.
Ти си?
 
 
 
1. На колко години е твоят лаптоп?*
 
 
2. След колко време планираш да си купиш нов лаптоп?*
 
 
3. Какъв бюджет би отделил за нов лаптоп?*
 
4. Каква допълнителна сигурност би избрал за твоя лаптоп?*
 
 
Общи условия за участие в онлайн томбола Включи и ако спечелиш ти, наградата си избери - смартфон Apple iPhone 13 Mini или лаптоп ASUS ROG Strix G15
 • Участието в томболата е безплатно и не е обвързано с покупка;
 • В томболата може да участват физически лица, които са попълнили формата за регистрация в периода 26.11.2021 - 16.01.2022 г.
 • Участникът декларира, че се е запознал с политиката за обработка на лични данни (GDPR) на Ardes.bg и дава изрично съгласие с участието си личните му данни да се ползват за маркетингови цели
 • Личните данни, приложени от участника, ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба и ще бъдат защитени съгласно ЗЗЛД, като тяхното предназначение е да бъдат използвани единствено и само за целите на настоящата томбола
 • За участие в томболата е необходимо да се направи регистрация, като се попълнят име и фамилия, имейл и се отговори на анкетата
 • Едно лице може да участва в томболата еднократно с не повече от 1 /една/ попълнена онлайн форма
 • Служители на “Ардес Информационни технологии” ЕООД, както и членовете на техните семейства, нямат право на участие в томболата
 • Наградите, участващи в томболата, са Смартфон Apple iPhone 13 Mini, Midnight - MLK53HU/A и лаптоп ASUS ROG Strix G15 G513IH-HN004 - 90NR07P2-M01460_16GB.
 • Печелившият в томболата е само 1 /един/ и ще бъде изтеглен на случаен принцип на дата 20.01.2022 г., като ще бъде обявен в сайта на “Ардес Информационни технологии” ЕООД - www.ardes.bg, както и на Facebook страница - www.facebook.com/ardesbg
 • Победителят има възможност да избере своята награда - смартфон Apple iPhone 13 Mini или лаптоп ASUS ROG Strix G15
 • Наградите, участващи в томболата, са Смартфон Apple iPhone 13 Mini, Midnight - MLK53HU/A и лаптоп ASUS ROG Strix G15 G513IH-HN004 - 90NR07P2-M01460_16GB.
 • “Ардес Информационни технологии” ЕООД не носи отговорност, в случай на некоректно въведени или несъществуващи данни
 • В случай, че печелившият е под 18 години, следва да се получи разрешение и писмено съгласие от дееспособно лице (родител, роднина или настойник), чрез което се удостоверява получаването/предаването на наградата
 • Непотърсена награда повече от 90 дни, остава собственост на “Ардес Информационни технологии” ЕООД
 • Наградата ще бъде предоставена лично на печелившия в магазин Ardes.bg или изпратена по куриер
 • Наградата ще бъде съпроводена с приемо - предавателен протокол
 • Печелившият участник няма право да иска замяна на спечелената от тях награда с нейната парична равностойност или с други ценности