Unique selling proposition banner

Класове употребявана техника

I. Лаптоп
А клас
Лаптоп, класифициран като А клас:
 1. Работи според предназначението си и няма фронтално видими забележки по дисплея в работещо състояние.
 2. Няма липсващи елементи като лайсна на индикаторни диоди и др.; няма счупвания около портовете – липсващи парченца или пукнатини, които да нарушават естетическото и нормално ползване на артикула.
А минус клас
Лаптоп, класифициран като А минус (-) клас:
 1. Работи според предназначението си, като е възможно да има незначителна/и забележка/и по дисплей фронтално в работещ режим – трудно забележими и/или почти незабележими или виждащи се само под определен ъгъл и/или само при определена осветеност.
 2. Възможни са забележки по корпус вследствие на транспорт или употреба, които са абсолютно незначителни и/или трудно забележими като пукнатини, малки отчупени парченца и др.
В клас
Лаптоп, класифициран като В клас:
 1. Работи според предназначението си, като е възможно да има фронтално видима/и забележка/и по дисплей в работещ режим.
 2. Възможно е да има липсващи декоративни елементи, невъздействащи на функционалността на артикула, като например: капачета на панти, уплътнителни пластини към батерия, лайсна на индикаторните диоди, счупени зъбчета на охлаждащите решетки, пукнатини или счупвания по корпуса.
Не са критерии и не се взимат под внимание:
 1. Всички лаптопи, независимо от какъв клас са, е възможно да имат следи от инвентаризационни знаци по корпуса (RSM – removed security mark).
 2. Износеността и степента на употреба, както и липсата на абсолютно незначителни елементи като уплътнителни гумички, капачета и др., които не влияят на нормалното ползване на артикула.
 3. Наличието на изгорели пиксели или съб-пиксели, когато са до десет броя на целия екран.
 4. Неработещ фабрично или сервизно запечатан порт, например: locked USB.
Батерия на лаптоп
 1. Дефектна батерия (Defect) – дефектна е батерията, която не е в състояние да издържи повече от 5 мин. в работен режим при хардуерен тест на RAM памет.
 2. Слаба батерия (Weak) – слаба батерия е тази, която не е в състояние да издържи повече от 29 мин. в работен режим при хардуерен тест на RAM памет.
 3. ОК батерия (OK) – батерия, която е в състояние да издържи повече от 30 мин. в работен режим при хардуерен тест на RAM памет.
Не са критерии и не се взимат под внимание:
 • Времетраене на работа на батерията, различно от горепосочените. Издръжливостта на батерията за лаптоп варира в зависимост от: начина, по който се използва лаптопът; дали режимът на пестене на електроенергия е включен; размерът на паметта и на екрана; типа процесор и видеокарта; операционната система; енергопреносната мрежа; начина на поддържане на лаптопа от притежателя му; климатични условия като влажност, температура на въздуха и т.н.
II. Монитор
А клас
Монитор, класифициран като А клас:
 1. Работи според предназначението си и няма фронтално видими забележки по дисплей в работещ режим.
А минус клас
Монитор, класифициран като А минус (-) клас:
 1. Работи според предназначението си, като е възможно да има незначителна/и забележка/и по корпус и/или дисплей фронтално в работещ режим – трудно забележими и/или почти незабележими или виждащи се само под определен ъгъл и/или само при определена осветеност.
В клас
Монитор, класифициран като В клас:
 1. Работи според предназначението си, като е възможно да има фронтално видима/и забележка/и по корпус и/или дисплей, които са изразени и видими в работещ режим.
Не са критерии и не се взимат под внимание:
 1. Всички монитори, независимо от какъв клас са, е възможно да имат следи от инвентаризационни знаци по корпуса (RSM – removed security mark).
 2. Забележки по дисплей в работещ режим, видими само под много голям ъгъл, както и следи от употреба по корпуса на монитора.
 3. Наличието на изгорели пиксели или съб-пиксели, когато са до десет броя на целия екран.
III. Компютър
А клас
Компютър, класифициран като А клас:
 1. Работи според предназначението си и е без забележки по корпус като счупени участъци и др.
В клас
Компютър, класифициран като В клас:
 1. Работи според предназначението си, като е възможно да има забележка/и по корпус като: липсващи или счупени елементи на кутията или малки пукнатини, които грубо нарушават само естетическия вид на артикула. Например – счупен или пукнат преден панел.
 2. Работи според предназначението си, като е възможно да има забележки по външните портове като: PS2, VGA,USB конектори и др.
Не са критерии и не се взимат под внимание:
 1. Всички компютри, независимо от какъв клас са, е възможно да имат следи от инвентаризационни знаци по корпуса (RSM – removed security mark).
 2. Износеността и степента на употреба, в това число липсата на декоративни и уплътнителни елементи като крачета, капачета, гумички и др., които не влияят на нормалното ползване на артикула.
 3. Неработещ фабрично или сервизно запечатан порт, например: locked USB.