Unique selling proposition banner

Услуги

Застраховай своя лаптоп, таблет или смартфон

Можете да застраховате Вашата техника срещу пожар, бедствия, счупване, измокряне и кражба. Цената на застраховката зависи от стойността на продукта.

Проектиране и изграждане на локални мрежи

Локалната мрежа позволява използването на централизирана система за информация, което улеснява комуникацията и повишава ефективността на служителите в един офис. Прочети повече.