Unique selling proposition banner

Услуги

Върни стария лаптоп, вземи нов с отстъпка

Застраховай своя лаптоп, таблет или смартфон

Можете да застраховате Вашата техника срещу пожар, бедствия, счупване, измокряне и кражба. Цената на застраховката зависи от стойността на продукта.

Изкупуване на употребявана компютърна техника

Проектиране и изграждане на локални мрежи

Локалната мрежа позволява използването на централизирана система за информация, което улеснява комуникацията и повишава ефективността на служителите в един офис. Прочети повече.