Unique selling proposition banner

Ремонт на гаранционна техника

ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА И РЕМОНТ НА ГАРАНЦИОННИ ЛАПТОПИ, ТАБЛЕТИ, КОМПЮТРИ, СМАРТФОНИ И ДРУГИ.
 

Новата техника, която продава национална верига Ardes.bg се сервизира гаранционно в официалните сервизи на различните марки. Употребяваните продукти се обслужват в LD сервиз.

Допълнителна информация за официални сервизи.

За информация относно официалния сервиз на марката на Вашата техника вижте гаранционната карта на продукта или по-долу на тази страница (посочени са само част от производителите, за повече информация може да се обадите на телефон 0700 150 60).

 

При желание от страна на клиента, гаранционната техника може да бъде донесена и в магазина, откъдето е закупена. От там наш служител ще я изпрати към оторизирания сервиз.

ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
 

Осигуряване на гаранция чрез сервизната мрежа на производителя

Продуктите, разполагащи с гаранционна карта, издадена от производителя, се обслужват от собствените им сервизни мрежи, както и от сервизни центрове, изрично посочени от тях в условията на гаранцията. При проявяване на дефект в рамките на гаранционния период, моля обърнете се на телефоните, посочени в оригиналната гаранционна карта, за нужната консултация. Най-често дефектният продукт следва да се транспортира директно до най-близкия сервизен център, посочен в гаранционната карта. Този център, оторизиран от производителя, поема цялата отговорност за ремонта на продукта.

Условията за предоставяне на гаранция могат да варират в зависимост от производителя и се определят от търговската политика на всеки производител на национално ниво.

За допълнителна информация свържете се с фирмата от национална верига Ardes.bg, от която сте закупили техниката. При проблем свържете се с централата във Варна на тел: 0700 15060.

 • Гаранционният срок на стоката е посочен в гаранционната карта и започва да тече от датата на продажба;
 • Ремонти по време на гаранционния срок се извършват само след представяне на фактура (касов бон) и гаранционна карта;

Гаранционно обслужване в сервизен център от национална верига Ardes.bg

Всяка техника с гаранционна карта, издадена от фирма, част от Национална верига Ardes.bg, може бъде сервизирана от фирмата продавач или друг сервизен център, част от национална верига Ardes.bg.

Процедура за предоставяне на гаранционно обслужване

 1. ПРИЕМ В СЕРВИЗ

  Дефектните продукти, трябва да бъдат доставени до сервизния център на фирмата продавач или до най-близкия до клиента сервизен център от национална верига Ardes.bg с куриер или лично. Стоките, задължително следва да бъдат придружени от заявка за връщане (налична в комплекта или изтеглена от ardes.bg - Заявление за връщане), копие от фактура и оригинална гаранционна карта.

 2. УСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕФЕКТ

  След получаването на продукта в сервизния център, той се диагностицира от сервизните специалисти и се извършват необходимите действия за отстраняване на дефекта.

 3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГАРАНЦИЯТА

  Мерките за изпълнение на гаранцията могат да бъдат:

  • ремонт на продукта
  • частична или цялостна замяна
  • възстановяване на стойността на продукта, ако не е възможно друго решение

  Във всички изброени случаи срокът за изпълнение на гаранцията е един календарен месец.

 4. ВРЪЩАНЕ НА СТОКАТА КЪМ КЛИЕНТА

  След привеждането на продукта в изправно състояние, той ще бъде изпратен обратно до адреса, посочен в заявката, по куриер или предаден лично на клиента в съответния сервизен център, според неговото желание. Времето за доставка е 48 часа в цялата страна. Възможно е някои населени места да се обслужват по предварително фиксиран от куриера график, в тези случаи доставката може да бъде повече от 48 часа.

  Гаранционният срок се удължава с времето на престоя на уреда в сервиза. Този интервал се счита от момента на постъпването в сервиза до привеждането на продукта в изправно състояние и изпращането му по куриер или уведомяването на клиента, че може да получи своята техника в съответния сервиз. За допълнителна информация се свържете със сервиза от Национална верига Ardes.bg, който сервизира техниката. При проблем свържете се с централата във Варна на тел: 0700 15060.

  Замяна след трети хардуерен ремонт

  Съобразно законовите разпоредби, "Ардес Информационни Технологии" ЕООД осигурява на своите клиенти възможност за замяна на техниката, закупена от фирмата, или връщане на заплатената сума, при потвърден четвърти хардуерен ремонт. За замяната е необходимо техниката да е била ремонтирана три пъти в оторизиран сервиз и да продължава да създава хардуерни проблеми. Техниката се заменя с аналогичен или по-добър модел в зависимост от състоянието на пазара.

  Не се считат за хардуерни рекламации всякакъв вид софтуерни инсталации, настройване на драйвери и проблеми при работа със софтуерни приложения.

  Ardes.bg отказва гаранционно обслужване при следните случаи:

  • Относно преносими компютри, таблети, смартфони, телевизори, принтери, МФУ и др.
   • Механични удари, вследствие на които е счупен екрана на устройството или друга част от него;
   • Увреден външен вид, надрани капаци, вследствие механичен удар по корпуса;
   • Залято устройство с течност;
   • Повредени портове, скъсани кабели, вследствие механично усилие и неправилна употреба;
   • Липсващи и повредени бутони на клавиатурата;
   • Видими следи от изгаряне на външни портове вследствие на токов удар;
   • Опит за ремонт от неоторизирани лица;
   • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка (ако има такива);
  • Относно дънни платки, видео карти, звукови карти, I/O платки, fax/modem модули
   • Повредени пасивни и активни елементи (кондензатори, транзистори, бобини и др.);
   • Увреден външен вид, надраскан корпус вследвствие изтърване ;
   • Повредено PCB (print circuit board);
   • Механични повреди по електронните компоненти;
   • Изкривени или липсващи пинове;
   • Опит за ремонт от неоторизирани лица;
   • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка (ако има такива);
  • Относно процесори
   • Механично повреден кристал;
   • Увреден външен вид;
   • Механични повреди по електронните компоненти;
   • Изкривени или липсващи пинове;
   • Опит за ремонт от неоторизирани лица;
   • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка (ако има такива);
  • Относно RAM памет
   • Повредени пасивни и активни елементи;
   • Прекъснати и изгорели писти;
   • Увреден външен вид;
   • Механични повреди по електронните компоненти;
   • Опит за ремонт от неоторизирани лица;
   • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка (ако има такива);
  • Относно LAN компоненти
   • Повредени или липсващи куплунзи;
   • Прекъснати и изгорели писти;
   • Увреден външен вид;
   • Повредено PCB (print circuit board);
   • Опит за ремонт от неоторизирани лица;
   • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка (ако има такива);
   • Всички мрежови компоненти подлежат на еднократно гаранционно обслужване. При следваща повреда се заплаща ремонт по ценовата листа
  • Относно оптични устройства
   • Повредени или липсващи куплунзи;
   • Увреден външен вид, надраскан корпус вследствие удар или изтърване;
   • Опит за ремонт от неоторизирани лица;
   • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка (ако има такива);
  • Относно твърди дискове
   • Повредени или липсващи куплунзи;
   • Повредени или липсващи компоненти;
   • Увреден външен вид, надраскан корпус вследствие удар или изтърване;
   • Опит за ремонт от неоторизирани лица;
   • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка (ако има такива)

*Във всички горепосочени случаи гаранцията е невалидна при неправилна експлоатация.