Unique selling proposition banner

Условия на "ЕКСПРЕСНА ЗАМЯНА"

Спокойствие и сигурност за Теб с "ЕКСПРЕСНА ЗАМЯНА" при повреда


Имаш проблем с Твоята гаранционна техника?
Не губи време и пари. Не чакай 30 дни за ремонт.
Не се страхувай, че техниката ти отново може да дефектира.

Вземи “ЕКСПРЕСНА ЗАМЯНА” за своята техника от Ardes.bg.

С “ЕКСПРЕСНА ЗАМЯНА” Ардес ще ти замени продукта с нов, ако твоят се повреди.

Купи “ЕКСПРЕСНА ЗАМЯНА” за своята техника и бъди спокоен.

Какво е представлява ЕКСПРЕСНА ЗАМЯНА ?

"ЕКСПРЕСНА ЗАМЯНА" осигурява замяна на продукта със нов продукт при хардуерна повреда. В срок до 3 работни дни от получаване в сервизния ни център - “ЛД сервиз”, дефектиралия продукт се диагностицира и при установена хардуерна повреда, се заменя с нов, който е идентичен или с по-добри параметри.

УСЛОВИЯ НА “ЕКСПРЕСНА ЗАМЯНА”:

  1. “ЕКСПРЕСНА ЗАМЯНА“ е допълнителна услуга и осигурява замяна на продукта с нов или еквивалентен продукт при диагностициране на хардуерна повреда на същия. Решението за подмяна се извършва след извършване на диагностика в срок от 3 работни дни от постъпване в сервизния ни център “ЛД сервиз”. Продуктът се заменя с нов, като при замяната не се включват инсталация, прехвърляне на информация, настройки на софтуера, поддръжка или друга техническа помощ, освен ако клиентът не желае друго срещу допълнително заплащане или е предвидено друго в отделен договор за услуга. “ЕКСПРЕСНА ЗАМЯНА“ не покрива проблеми свързани със софтуер, части и консумативи като - батерии, адаптери, тонер касети, мастилници и др.
  2. Гаранцията на LCD мониторите и екраните важи съгласно стандарта ISO 9241307: 2008 за допустим брой дефектни пиксели и събпиксели за един милион пиксела. Според този стандарт гаранция се признава ако монитора има повече от 3 светещи или несветещи пиксела, или повече от 7 субпиксела по целия екран ( за 17” модели, за 19” съответно допустимото количество е по-голямо). За повече информация , се обърнете към търговците.
  3. Продуктът получен като замяна, се ползва от покритието на “ЕКСПРЕСНА ЗАМЯНА“ до изтичане на първоначалният срок, за който е закупена услугата;
  4. „Ардес ИТ“ и “ЛД сервиз” не носят отговорност, ако в случай на повреда на продукта се стигне до загуба на информация или данни, както и за всички вреди понесени от получателят поради такива загуби и единственото им задължение е да се замени дефектиралият компонент или продукт;
  5. По време на периода, обхванат от “ЕКСПРЕСНА ЗАМЯНА“, превозът на продуктите, до и от оторизирания от Ардес ИТ сервиз е безплатен, ако рекламацията е основателна.

ИЗРИЧНИ ОГРАНИЧЕНИЯ:
“ЕКСПРЕСНА ЗАМЯНА“ е невалидна в случай на отказ от гаранционно обслужване от страна на оторизирания сервиз, както и: нехайно или неправилно ползване или съхранение; работа на устройствата в неподходящи климатични условия; неправилно включване; отваряне на продукта и самостоятелен демонтаж и монтаж на компоненти от неоторизирани лица, ремонт или модификация на устройствата или схеми на свързване, извършени от клиента или от трети лица; изтрити лепенки на устройствата, вследствие многократен монтаж и демонтаж; природни бедствия, пожар, наводнения, влага, мълнии, токов удар, механичен удар или счупване на корпус или части от него, падане, вибрации, кражба, въздействие на чуждо тяло. Посочените по горе случаи освобождават „Ардес ИТ“ от всякакви отговорности. Софтуерните проблеми не са гаранционни!

При повече от 3 замени на продукта, клиентът може да претендира за възстановяване на заплатената сума за продукта, според условията на стандартната гаранция.

“ЕКСПРЕСНА ЗАМЯНА“ може да бъде закупена и след доставката на продукта. В такъв случай, тя следва да бъде закупена най-късно 1 месец след извършената покупка. Възможно е и да се откаже продажбата на такава допълнителна гаранция, ако продукта не отговаря на условията за ползване на Ардес ИТ ЕООД.

ОТКАЗ ОТ ПОКУПКАТА и да изисква възстановяване на сумите не по-късно от 30 дни от датата на покупка и само ако не е ползвал сервиз или замяна по време на този период. Искането за отказ трябва да бъде направено от крайния клиент, в писмена форма в търговски обект на Ardes.bg или по електронна поща на адрес office@ardes.bg, не по-късно от 30-тия ден от датата на продажба на услугата “ЕКСПРЕСНА ЗАМЯНА“.

ОБСЛУЖВАНЕ НА ЕКСПРЕСНА ЗАМЯНА
“ЕКСПРЕСНА ЗАМЯНА“ се обслужва от оторизирания от Ардес ИТ ЕООД сервиз: ЛД Сервиз ЕООД с адрес:
гр. София: ул. Пловдивско 11А, магазин Ardes.bg, тел: 0893 047 312
гр. Варна, бул. Сливница 118, тел: 0879 110 400