Unique selling proposition banner

Условия на "ЕКСПРЕСНА ЗАМЯНА"

Спокойствие и сигурност за Теб с "ЕКСПРЕСНА ЗАМЯНА" при повреда


Имаш проблем с Твоята гаранционна техника?
Не губи време и пари. Не чакай 30 дни за ремонт.
Не се страхувай, че техниката ти отново може да дефектира.

Вземи “ЕКСПРЕСНА ЗАМЯНА” за своята техника от Ardes.bg.

С “ЕКСПРЕСНА ЗАМЯНА” Ардес ще ти замени продукта с нов, ако твоят се повреди.

Купи “ЕКСПРЕСНА ЗАМЯНА” за своята техника и бъди спокоен.

Какво е представлява ЕКСПРЕСНА ЗАМЯНА ?

"ЕКСПРЕСНА ЗАМЯНА" осигурява замяна на продукта със нов продукт при хардуерна повреда. В срок до 3 работни дни от получаване в сервизния ни център - “ЛД сервиз”, дефектиралият продукт се диагностицира и при установена хардуерна повреда, се заменя с нов, който е идентичен или с по-добри параметри.

УСЛОВИЯ НА “ЕКСПРЕСНА ЗАМЯНА”:

  1. “ЕКСПРЕСНА ЗАМЯНА“ е допълнителна услуга и осигурява замяна на продукта с нов или еквивалентен продукт при диагностициране на хардуерна повреда на същия. Решението за подмяна се извършва след извършване на диагностика в срок от 3 работни дни от постъпване в сервизния ни център “ЛД сервиз”. Продуктът се заменя с нов, като при замяната не се включват инсталация, прехвърляне на информация, настройки на софтуера, поддръжка или друга техническа помощ, освен ако клиентът не желае друго срещу допълнително заплащане или е предвидено друго в отделен договор за услуга. “ЕКСПРЕСНА ЗАМЯНА“ не покрива проблеми свързани със софтуер, части и консумативи като - батерии, адаптери, тонер касети, мастилници и др.
  2. Гаранцията на LCD мониторите и екраните важи съгласно стандарта ISO 9241307: 2008 за допустим брой дефектни пиксели и събпиксели за един милион пиксела. Според този стандарт гаранция се признава, ако монитора има повече от 3 светещи или несветещи пиксела, или повече от 7 субпиксела по целия екран ( за 17” модели, за 19” съответно допустимото количество е по-голямо). За повече информация, се обърнете към търговците.
  3. Продуктът получен като замяна, се ползва от покритието на “ЕКСПРЕСНА ЗАМЯНА“ до изтичане на първоначалният срок, за който е закупена услугата;
  4. „Ардес ИТ“ и “ЛД сервиз” не носят отговорност, ако в случай на повреда на продукта се стигне до загуба на информация или данни, както и за всички вреди понесени от получателя поради такива загуби и единственото им задължение е да се замени дефектиралият компонент или продукт;
  5. По време на периода, обхванат от “ЕКСПРЕСНА ЗАМЯНА“, превозът на продуктите до и от оторизирания от Ардес ИТ сервиз е безплатен, ако рекламацията е основателна.

ИЗРИЧНИ ОГРАНИЧЕНИЯ:
“ЕКСПРЕСНА ЗАМЯНА“ е невалидна в случай на отказ от гаранционно обслужване от страна на оторизирания сервиз, както и: нехайно или неправилно ползване или съхранение; работа на устройствата в неподходящи климатични условия; неправилно включване; отваряне на продукта и самостоятелен демонтаж и монтаж на компоненти от неоторизирани лица, ремонт или модификация на устройствата или схеми на свързване, извършени от клиента или от трети лица; изтрити лепенки на устройствата, вследствие многократен монтаж и демонтаж; природни бедствия, пожар, наводнения, влага, мълнии, токов удар, механичен удар или счупване на корпус или части от него, падане, вибрации, кражба, въздействие на чуждо тяло. Посочените по-горе случаи освобождават „Ардес ИТ“ от всякакви отговорности. Софтуерните проблеми не са гаранционни!

При повече от 3 замени на продукта, клиентът може да претендира за възстановяване на заплатената сума за продукта, според условията на стандартната гаранция.

“ЕКСПРЕСНА ЗАМЯНА“ може да бъде закупена и след доставката на продукта. В такъв случай, тя следва да бъде закупена най-късно 1 месец след извършената покупка. Възможно е и да се откаже продажбата на такава допълнителна гаранция, ако продуктът не отговаря на условията за ползване на Ардес ИТ ЕООД.

ОТКАЗ ОТ ПОКУПКАТА
Клиентът може да откаже “ЕКСПРЕСНА ЗАМЯНА“ и да изисква възстановяване на сумите не по-късно от 14 дни от датата на покупка и само, ако не е ползвал сервиз или замяна по време на този период. Искането за отказ трябва да бъде направено от крайния клиент, в писмена форма в търговски обект на Ardes.bg или по електронна поща на адрес office@ardes.bg, не по-късно от 14-тия ден от датата на продажба на услугата “ЕКСПРЕСНА ЗАМЯНА“.

ОБСЛУЖВАНЕ НА ЕКСПРЕСНА ЗАМЯНА
“ЕКСПРЕСНА ЗАМЯНА“ се обслужва от оторизирания от Ардес ИТ ЕООД сервиз: ЛД Сервиз ЕООД с адрес:
гр. София: ул. Пловдивско Поле 11А, магазин Ardes.bg, тел: 0893 047 312
гр. Варна, бул. Сливница 118, магазин Ardes.bg, тел: 0879 110 400