Unique selling proposition banner

Дарения направени от Ardes.bg

Водени от желанието да бъдем полезни, Ardes.bg подпомага различни социални и здравни заведения.

Дарение на климатична инсталация на Дневен дом за деца с умствени увреждания " Свети Йоан Златоуст" - 2006г.

Дарение на велоенергометър на Дневен дом за деца с умствени увреждания " Свети Йоан Златоуст" - 2007 г.

Дарение на компютърна система на клиника по неврохирургия при Общопрофилна Болница "Света Ана" - гр. Варна - 2008г.

Дарение на преносим компютър и парично дарение на Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения - 2014г.

Компютърни конфигурации на Помощно училище Братя Миладинови - 2014г.

Компютърни конфигурации на ОУ Ангел Кънчев - 2014г.

Компютърни компоненти на ВСУ Черноризец Храбър - 2016г.

Парично дарение на Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения - 2016г.

Ние смятаме, че ако всеки даде малко от себе си за нуждаещите се, светът около нас ще стане малко по-добър.