Unique selling proposition banner

Ardes.bg въвежда редица мерки в своите обекти във връзка с ограничаване разпространението на коронавирус COVID-19

 

С отговорно отношение към ситуацията, Ardes.bg въвежда редица мерки в своите обекти във връзка с ограничаване разпространението на коронавирус COVID-19

   

Варна, 26 март 2020 г.    

 

За Ardes.bg е от първостепенно значение да опази здравето на своите служители. 

Във връзка с това и предвид настоящата ситуация, свързана с разпространението на коронавирус COVID-19 и мерките за неговото ограничаване, Ardes.bg въведе повишени санитарно-хигиенни изисквания в своите магазини. 

Мярката е с цел да се сведе до минимум (изключи) възможността за заразяване както на персонала, така и на клиентите, които посещават търговските ѝ обекти. 

Като първа стъпка компанията запозна своите служители със заповедта на Министерство на здравеопазването, своевременно ги информира за настъпилата промяна в нея - актуализация, препоръките, които се посочват от страна на министерството и Световната здравна организация. В това число повишаване на хигиената - личната и тази на работното място, периодично хигиенизиране на търговските и складови площи, офиси и всички други помещения, в които пребивават хора. 

Компанията извършва периодичен мониторинг и съблюдава спазването на разпоредбите. 

Конкретните мерки, които бяха взети, са: 

 1. С цел да се осигури спокойното обслужване на клиентите и работата на служителите е въведен пропускателен режим в търговските обекти - допускат се ограничен брой клиенти, съобразно възможността да бъдат обслужени от консултантите
 2. С цел минимизиране на риска от зараза, компанията изисква от своите клиенти при влизане в обектите на Ardes.bg  задължително да носят предпазни маски, както и да използват средствата за дезинфекция на ръце, които са на тяхно разположение в магазините
 3. Спазват се изискванията за дистанция - по възможност 2 м 
 4. По време на предвидените почивки служителите са инструктирани да спазват дистанция от 2 м, като се допускат не повече от 2-ма души едновременно в предвидените за това помещения 
 5. Предвидена е дистанционна комуникация между отделните звена и отдели 
 6. За офис служителите е осигурена дистанционна форма на работа, а за тези, чието присъствие в офиса е задължително, са осигурени работни станции на 3 м разстояние една от друга 
 7. В офисните и общи помещения са поставени информационни постери, които съдържат подробни инструкции с хигиенните изисквания 
 8. Компанията е подсигурила необходимите количества препарати за хигиена на работното място. Осигурени са дезинфектанти, ръкавици и маски 
 9. Работните помещения и търговските площи се проветряват редовно  
 10. Служебните пътувания в чужбина и в страната са преустановени
 11. Вътрешнофирмените обучения, посещаването на организирани мероприятия са преустановени
 12. За клиентите, които предпочитат да пазаруват онлайн, са осигурени телефонни линии и онлайн чатове за връзка с консултантите на Ardes.bg 

Търговските обекти на Ardes.bg във Варна, София, Велико Търново и Перник продължават да функционират и да обслужват клиенти, като полагат всички усилия това да става ефективно и безопасно. Актуалното работно време можете да видите тук. 

Компанията благодари за разбирането на своите клиентите и проявеното търпение към служителите, които правят всичко възможно да удовлетворят техните индивидуални нужди!   

Ardes.bg апелира да се подходи с разбиране към ситуацията и да се покаже, че колективното обединяване на сили може да доведе до по-бързото излизане от нея! 

Благодарим Ви!