Unique selling proposition banner

Общи условия За ПОДАРЪЧНИ ВАУЧЕРИ, разространявани чрез CASHWAVE

Общи условия
за ПОДАРЪЧНИ ВАУЧЕРИ, разространявани чрез CASHWAVE

 • Със закупуване на ваучер, потребителят приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
 • Ваучерът се издава от Национална верига Ardes.bg и е валиден само за посочения върху него период.
 • За титуляр на ваучера и на произтичащите от него права се счита приносителят на ваучера.
 • Ваучерът не може да принадлежи на повече от едно лице.
 • Ваучерът може да се използва за онлайн покупка чрез сайт www.ardes.bg или във физическите магазини на Дружеството.
 • Ваучерът НЕ може да се използва за продукти на промоция.
 • Ваучерът може да се използва за повече от един продукт, когато продуктите са в една поръчка.
 • Ваучерът не може да се използва за покупка на застраховки на стоки.
 • Ваучерът НЕ може да се използва за онлайн поръчка на стойност по-ниска от стойността на ваучера. В случай на такава покупка в магазина, ресто не се връща.
 • Ваучерът НЕ може да се използва повече от веднъж.
 • За да използвате ваучера, трябва да въведете номера му във виртуалната количка на сайт www.ardes.bg по време на поръчката или да го представите на хартиен носител във физическите магазини.
 • Във виртуалната количка може да се въведе повече от един ваучер по време на поръчката.
 • Във физическите магазини може да се използва повече от един ваучер.