Unique selling proposition banner

Общи условия за предоставяне на 2 години допълнителна гаранция Lenovo Monitor Exchange Warranty

 Общи условия за издаване на 2 години Lenovo Monitor Exchange Warranty допълнителна гаранция:

1. Допълнителната гаранция е електронна и се издава от Also Bulgaria.

2. По желание на клиента поръчката на допълнителната гаранция се извършва от страна на търговец на Ardes.bg чрез изпращане на сериен номер и PART номер към Also Bulgaria. Регистрацията се прави от търговец на Also Bulgaria.

3. Активацията на допълнителната гаранция може да отнеме до 5 работни дни.

4. Допълнителната гаранция започва да тече след изтичане на стандартната гаранция на продукта.

5. Клиентът може да провери активираната допълнителна гаранция на www.lenovo.com въвеждайки серийния номер на продукта.

6. Срок на кампанията по издаване на допълнителна гаранция от Also Bulgaria е 13.07 – 31.07.2023 година. При поискване на регистрация след този период, такава не се извършва.