Unique selling proposition banner

Какво трябва да направим при настъпване на застрахователно събитие?

За да сме Ви максимално полезни с информацията относно процедурите при настъпване на застрахователно събитие в нашите сервизи, обобщаваме за Вас най-важните моменти в няколко основни стъпки:

 • Застраховките на продуктите, които предлагаме са с продължителност 12 или 24 месеца, с или без покритие при кражба. 

 • Застраховател е ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп. 

Процедура при настъпване на застрахователно събитие:

 1. Изпратете / Занесете застрахованият продукт към сервиз на Ardes.bg заедно със застрахователен сертификат, гаранционна карта, платежен документ и кратко описание на това как се е случило събитието.

 2. Необходимо е да известите застрахователя или сервиза на Ardes.bg  до 24 часа при кражба чрез взлом и до 3 дни за всички останали събития след настъпване на застрахователното събитие.

 3. Продуктът бива изпратен към оторизирания сервиз на марката, където се изготвя констативен протокол за ремонта. Протоколът съдържа оферта и стойност на необходимия ремонт.

 4. Клиентът бива уведомен за офертата от сервиз на Ardes.bg.

 5. Ако във вашия град има сервиз на Ardes.bg го посетете и да попълнете „Уведомление за щета - образец“, на място ще подпишете и констативен протокол.

 6. Ако в града ви няма сервиз на Ardes.bg, уведомлението се изпраща на предоставен от клиента имейл. Попълва се собственоръчно от него и се изпраща обратно по имейла към сервиза.

 7. Сервизът на Ardes.bg завежда щетата към Булстрад Виена Иншурънс Груп.

 8. Застрахователят (Булстрад) взема решение дали ще обяви щетата за тотална загуба (следва изплащане на парично обезщетение), или частична загуба (покрива ремонтните разходи, като клиентът заплаща самоучастието си по ремонта), и уведомява сервиза на Ardes.bg за своето решение.

 9. Задейства се процедура по ремонт или изплащане на застрахователното обезщетение.

 10. Продуктът се връща на клиента отремонтиран (при частична загуба) или се изплаща обезщетение от страна на застрахователната компания (при тотална загуба). Обезщетението се изплаща по банков път, след като е предоставено уверение за IBAN на застрахованото лице от съответната банка. При тотална загуба застрахователят придобива правото на собственост върху останките на застрахования предмет.