Unique selling proposition banner

Какво трябва да направим при настъпване на застрахователно събитие?

Поради зачестилите запитвания на наши клиенти относно процедурите при настъпване на застрахователно събитие в нашите сервизи, ще обобщим основните стъпки.

Застраховките на продуктите са няколко вида – за 12 или 24 месеца, с включено покритие за кражба или без такова.

ЗАСТРАХОВКА КЪМ BULSTRAD

Информация за лаптоп, таблет или смартфон със застраховка към Bulstrad.

Процедурата се извършва по следните стъпки:
  1. Застрахованата стока се носи в сервиз на Ardes.bg, заедно със застрахователната полица(копие), гаранционната карта и платежния документ.
  2. Стоката се изпраща в оторизирания сервиз на марката, където се изготвя констативен протокол за ремонта. Съставеният констативен протокол съдържа офертата и стойността на ремонта.
  3. Клиентът бива уведомен за офертата от оторизирания сервиз и трябва да се яви в Ardes.bg Сервиз, за да попълни „Уведомление за настъпила вреда“.
  4. Ardes.bg Сервиз завежда щетата към Bulstrad.
  5. Застрахователът (Bulstrad) взима решение дали ремонта ще се извършва или стоката ще се заменя, като съответно уведомява Ardes.bg Сервиз.
  6. Застрахователят покрива част от сумата по ремонта или замяната. Самоучастието на клиента, зависи от застрахованата сума по полицата за първата или втората година.
  7. Задейства се процедура по ремонт или замяна.
  8. Стоката се връща на клиента отремонтирана или се заменя с друга.
  9. Клиентът заплаща самоучастието си по ремонта или замяната. При замяна с по-скъпа стока се заплаща самоучастието и разликата в цената между двете стоки.