Unique selling proposition banner

Условия за ползване на ваучери, издадени от Ardes.bg

Общи условия

  • Ваучерът се издава от Национална верига Ardes.bg и е валиден само за посочения върху него период.
  • Ваучерът може да се използва само за онлайн покупка чрез сайт www.ardes.bg или за посочените върху него магазини.
  • Ваучерът може да се използва за продукти на промоция.
  • Ваучерът може да се използва за повече от един продукт, когато продуктите са в една поръчка.
  • Ваучерът НЕ може да се използва за онлайн поръчка на стойност по-ниска от стойността на ваучера. В случай на такава покупка в магазина, ресто не се връща.
  • Когато върху ваучера са упоменати конкретни продуктови групи, отстъпката важи само за тях.
  • Ваучерът НЕ може да се използва повече от веднъж.
  • За да използвате ваучера, трябва да въведете номера му във виртуалната количка на сайт www.ardes.bg по време на поръчката.
  • Във виртуалната количка може да се въведе само един ваучер по време на поръчката.
  • Ваучерът НЕ може да се използва за вече направени покупки, ако кодът му не е бил въведен при поръчката.